Welcome to our website

Learn more about what we do

This is the house that Jack built.

By Randolph Caldecott


This is the house that Jack built.
A British Traditional Nursery Rhyme
 


This is the cheese that lay in the house that Jack built.

This is the rat that ate the cheese that lay in the house that Jack built.

This is the cat that chased the rat that ate the cheese that lay in the house that Jack built.

This is the dog that worried the cat that chased the rat that ate the cheese that lay in the house that Jack built.

This is the cow with the crumpled horn that tossed the dog that worried the cat that chased the rat that ate the cheese that lay in the house that Jack built.

This is the maiden all forlorn That milked the cow with the crumpled horn that tossed the dog that worried the cat that chased the rat that ate the cheese that lay in the house that Jack built.

This is the man all tattered and torn that kissed the maiden all forlorn that milked the cow with the crumpled horn that tossed the dog that worried the cat that chased the rat that ate the cheese that lay in the house that Jack built.

This is the judge all shaven and shorn that married the man all tattered and torn that kissed the maiden all forlorn that milked the cow with the crumpled horn that tossed the dog that worried the cat that chased the rat that ate the cheese that lay in the house that Jack built.

This is the rooster that crowed in the morn that woke the judge all shaven and shorn that married the man all tattered and torn that kissed the maiden all forlorn that milked the cow with the crumpled horn that tossed the dog that worried the cat that chased the rat that ate the cheese that lay in the house that Jack built.

This is the farmer sowing his corn that kept the rooster that crowed in the morn that woke the judge all shaven and shorn that married the man all tattered and torn that kissed the maiden all forlorn that milked the cow with the crumpled horn that tossed the dog that worried the cat that chased the rat that ate the cheese that lay in the house that Jack built.

This is the horse and the hound and the horn that belonged to the farmer sowing his corn that kept the rooster that crowed in the morn that woke the judge all shaven and shorn that married the man all tattered and torn that kissed the maiden all forlorn that milked the cow with the crumpled horn that tossed the dog that worried the cat that chased the rat that ate the cheese that lay in the house that Jack built.

Read more

Sa se kay Jak te bati a.

HAITIAN CREOLE
Translated by Allendy Doxy ([email protected])

Sa se kay Jak te bati a.
Yon ti pwezi tradisyonèl anglè ki rime pou timoun


Sa se fwomaj ki sou yon kontwa nan kay Jak te bati a.

Sa se rat ki te manje fwomaj la ki te sou kontwa nan kay Jak te bati a.

Sa se chat ki te kouri dèyè rat ki te manje fwomaj ki te sou kontwa nan kay Jak te bati a.

Sa se chyen ki te fè chat la pè a, chat ki te kouri dèyè rat ki te manje fwomaj ki te sou kontwa nan kay Jak te bati a.

Sa se bèf ak kòn chifonnen ki te voye chyen an anlè, chyen ki te fè chat la pè a, chat ki te kouri dèyè rat ki te manje fwomaj ki te Sou kontwa nan kay Jak te bati a.

Sa se bòn byen tris lan ki te tire lèt bèf ak kòn chifonnen ki te voye chyen an anlè ak yon kout kòn, chyen ki te fè chat la pè a, chat ki te kouri dèyè rat ki te manje fwomaj ki te sou kontwa nan kay Jak te bati a.

Sa se yon flannè ki te bo bòn byen tris ki te tire lèt bèf ak kòn chifonnen ki te voye chyen an anlè ak yon kout kòn, chyen ki te fè chat la pè a, chat ki te kouri dèyè rat ki te manje fwomaj ki te sou kontwa nan kay Jak te bati a.

Sa se jij bwòdè ki gen bab li byen fèt Ki te marye flannè ki te bo bòn byen tris lan ki te tire lèt bèf ak kòn chifonnen ki te voye chyen an anlè ak yon kout kòn, chyen ki te fè chat la pè a, chat ki te kouri dèyè rat ki te manje fwomaj ki te sou kontwa nan kay Jak te bati a.

Sa se kòk ki te chante nan granmmaten ki te reveye jij bwòdè ki gen bab li byen fèt epi ki te marye flannè ki te bo bòn byen tris lan ki te tire lèt bèf ak kòn chifonnen ki te voye chyen an anlè ak yon kout kòn, chyen ki te fè chat la pè a, chat ki te kouri dèyè rat ki te manje fwomaj ki te sou kontwa nan kay Jak te bati a.

Sa se kiltivatè k ap simem plan mayi li epi ki te mèt kòk ki te chante nan granmmaten ki te reveye jij bwòdè ki gen bab li byen fèt epi ki te marye flannè ki te bo bòn byen tris lan ki te tire lèt bèf ak kòn chifonnen ki te voye chyen an anlè ak yon kout kòn, chyen ki te fè chat la pè a, chat ki te kouri dèyè rat ki te manje fwomaj ki te sou kontwa nan kay Jak te bati a.

Sa se cheval ak chyen chas ak kòn pou soufle kiltivatè k ap simem plan mayi li epi ki te mèt kòk ki te chante nan granmmaten ki te reveye jij bwòdè ki gen bab li byen fèt epi ki te marye flannè ki te bo bòn byen tris lan ki te tire lèt bèf ak kòn chifonnen ki te voye chyen an anlè ak yon kout kòn, chyen ki te fè chat la pè a, chat ki te kouri dèyè rat ki te manje fwomaj ki te sou kontwa nan kay Jak te bati a.  

Read more